มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) พัฒนาครู สพฐ. ร่วมกับ 38 มรภ.ทั่วประเทศ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง ครั้งที่ 3 (169) /2566 ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เกี่ยวกับการพัฒนาครู สพฐ. ร่วมกับ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ