มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 และเข้ารับรางวัลเครือข่ายคลินิกที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นปี 2565

วันที่ 14 -15 สิงหาคม พ.ศ.2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติงานผู้จัดการคลินิกฯ และ อาจารย์ ดร.อรวรรณ วนะชีวินปฏิบัติงานผู้ประสานงานแพลตฟอร์ม TCS ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2566 ภายในงานเทคโนมาร์ท 2023 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

โดยในกิจกรรม เครือข่ายคลินิกฯมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนการดำเนินโครงการและเข้ารับรางวัลเครือข่ายคลินิกที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นปี 2565

ข่าวอื่น ๆ