เปิดลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566

เปิดลงทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2566 ✨

ลงทะเบียน วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566

ฝึกซ้อม 9-11 ธันวาคม 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 14 ธันวาคม 2566

ลงทะเบียนที่ http://orasis.crru.ac.th/orasis…/pundit_register/dashboard