มรภ.เชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ นศ.คณะรัฐศาสตร์ฯ คว้ารางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 2” การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการฯ ระดับชาติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 17 “รัฐประศาสนศาสตร์ กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาทีมที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” ประกอบด้วย นายนิพนธ์ นนทะรักษ์นายทฤษลักษณ์ แก้ววันดีธนโชต นางสาวกัญญาณัฐ การสุข และ อีกทีมสามารถเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย นายฐิติพงษ์ อินต๊ะวิกุล นางสาวภูษณิศา ญาสุวรรณ์ และ นางสาวณัฐฐิกา พิทาคำ ซึ่งในการแข่งขันดังกล่าวมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40 ทีมทั่วประเทศ