มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอธิการบดี และตัวแทนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง