มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเสวนา “การยกระดับทรัพยากรมนุษย์เพื่อคุณภาพสังคมที่ยั่งยืน : วิศวกรสังคม และกลไกร่วมด้านวิจัยและนวัตกรรม”

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วม “งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ในการนี้ร่วมการเสวนา “การยกระดับทรัพยากรมนุษย์เพื่อคุณภาพสังคมที่ยั่งยืน : วิศวกรสังคม และกลไกร่วมด้านวิจัยและนวัตกรรม” โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ : วิศวกรสังคมและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ