มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ถวายพระพรชัยมงคล “วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีพุทธศักราช 2563-2564 ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสมหามงคลครั้งนี้