มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเทศบาลนครเชียงราย สืบสานประเพณีไทยงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณ รวมไปถึงเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชน และยังเป็นการจัดกิจกรรมที่หล่อหลอมคนในชุมชนให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว โดยขบวนเทียนเคลื่อนตามถนนธนาลัย ไปยังสวนตุงและโคมนคร เทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยว และชาวเชียงราย ได้ชมขบวนแห่ ซึ่งในปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนเทียน จำนวน 11 ขบวน จากสถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงวัด และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้นำต้นเทียน นำมาติดตั้งบนรถ และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม