ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษาจับมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย MOU ขยายเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายราย จัดกิจกรรมอบรมสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ในโอกาสนี้ชมรมทูบีนัมเบอรืวัน มรภ.เชียงราย ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขยายเครือข่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)” ระหว่าง ชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และชมรมทูบีนัมเบอร์วันวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี และ ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ร่วมลงนามความร่วมมือการสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านจิตอาสา และฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด