มรภ.เชียงราย จัดพิธีทำบุญทักษิณานุปทานตานหา บุพพการีชน อดีตอธิการบดี และพิธีบูชาเทพยดาอารักษ์ เจ้าพ่อแสนหวี เจ้าหลวงพญาแก้ว กินหอมตอมม่วน สังเวยเหล่าพญาอารักษ์ เจ้าผู้รักษาหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2567

SDGs:

วันที่ 9 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “พิธีทำบุญทักษิณานุปทานตานหา บุพพการีชน อดีตอธิการบดี และพิธีบูชาเทพยดาอารักษ์ เจ้าพ่อแสนหวี เจ้าหลวงพญาแก้ว กินหอมตอมม่วน สังเวยเหล่าพญาอารักษ์ เจ้าผู้รักษาหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2567” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ โดยก่อนเริ่มพิธีได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงค์ จำนวน 5 รูป หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการเป็นพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสตามประเพณีโบราณ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีเป็นอย่างพร้อมเพียง ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ