สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เชียงราย และ คณะวิจิตรศิลป์ มช. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ

SDGs:

วันที่ 5 เมษายน 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์ ดร.อดิเทพ วงค์ทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือในการยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือให้ก้าวหน้าและสู่ความยั่นยืนตลอดไป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ
IMG_6750
IMG_6696

อ่านต่อ

LINE_ALBUM_2023.8.3_230803_4

อ่านต่อ