มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

SDGs:

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารร่วมกันต้อนรับ Ms. Feng Junying ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการศึกษา) และคณะในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยือนและหารือเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสาธรณรัฐประชาชนจีนและเข้าพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

SDGs: