คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฤกษ์ดีทำบุญเปิดคณะฯ ผู้บริหาร สถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการร่วมแสดงความยินดี

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2566) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเปิดคณะใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีฯ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ รวมถึงผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เชียงราย

ข่าวอื่น ๆ