สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.เชียงราย แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานและจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร(KM)

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร(KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมค้นหาแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการดำเนินงานในด้านงานทะเบียนและประมวลผลของผู้บริหารและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพัฒน์ อุปถัมภ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ