มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ในฐานะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในฐานะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครบ 2 ครั้ง

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ