มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ สามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรของมหาวิทยาลัย

SDGs:

SDGs: