มรภ.เชียงราย สืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน และจัดพิธีพุทธาภิเษก พระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

SDGs:

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน และพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 โดยมีขบวนรถแห่คัมภีร์เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ “พิธีบวงสรวงเทวดาบูชาฤกษ์และพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่แบบล้านนา” “พิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา)” ณ หอประชุมใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้พิธีการดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่น สำหรับเวลาเทศน์นั้น เริ่มเทศน์กัณฑ์สหัสสคาถา (คาถาพัน) ตั้งแต่เวลา 21.09 น. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ถือว่าเป็นกัณฑ์แรกของประเพณีเทศน์มหาชาติตามธรรมเนียมตั้งแต่โบราณกาลโดยจะเทศน์ต่อเนื่องจนกว่าจะจบกัณฑ์สุดท้าย คือ นครกัณฑ์ เวลาประมาณ 06.30 น. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และต่อด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 51 รูป

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ