มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เปิดรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 169 ราย ได้โลหิต 15,950 ซีซี บริจาคดวงตา 12 ราย บริจาคอวัยวะ 11 ราย บริจาคร่างกายให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ราย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมดำเนินงานต่อเนื่องมาทุกปี

ข่าวอื่น ๆ
4

อ่านต่อ