มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Aichi University of Education จากประเทศญี่ปุ่น ขับเคลื่อนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณาจารย์ ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Aichi University of Education ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Prof. KITANO Hiroaki และนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย Miss TOMODA Saki , Miss SUEMATSU Mana โดยเป็นนักศึกษาฝึกสอนภาษาญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งจะดำเนินการฝึกสอน ระหว่าง วันที่ 7 – 30 สิงหาคม 2566 ณ โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันนออก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์