มรภ.เชียงราย จัด CRRU Campus Tour 2023 One Day Trip ทดลองเรียน เล่น และใช้ชีวิตแบบเด็กราชภัฏเชียงราย

SDGs:

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยกองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม CRRU Campus Tour 2023 ทดลองเรียน เล่น และใช้ชีวิตแบบเด็กราชภัฏเชียงราย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการกองการสื่อสารองกรฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเยี่ยมชมและแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด้วยกิจกรรมการทดลองเรียนคอร์สระยะสั้นและเยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่สนใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งวันนี้เป็น กิจกรรม “รู้จักตนเอง ก่อนเลือกคณะที่ใช่ สาขาวิชาที่ชอบ” เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้ประเมินและค้นหาความถนัดและความชอบของตนเองในการศึกษาเรียนต่อในประดับปริญญาตรี ต่อด้วยกิจกรรมการดูแลใจ และที่พักใจแบบ Cool Cool โดยอาจารย์อนัญญา อยู่สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียนในการประเมินสุขภาพจิต ความเครียด และภาวะซึมเศร้า ฝึกจัดการความเครียดและดูแลจิตใจตนเองอย่างถูกวิธี ต่อด้วย กิจกรรม CRRU Campus Tour ซึ่งมีพี่ๆ จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และคณะวิทยาการจัดการ พาทัวร์ 4 คณะวิชา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และปิดท้ายกับกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะนำคณะวิชาต่างๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน ผู้อำนวยการฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ รองผู้อำนวยการฯ ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเต็มไปความสนุกสนาน เป็นกันเอง และสร้างความประทับใจให้แก่คณะครูและน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

SDGs:

ข่าวอื่น ๆ