มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และรายงานผลการดำเนินงานของหอปรัชญา รัชกาลที่ 9

SDGs:

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานณะกรรมาธิการ(หัวหน้าคณะเดินทาง) ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วศรี ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 ในการนี้คณะกรรมาธิการ ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมหอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นลำดับ ต่อไป

SDGs: