โรงเรียนสาธิต มรภ.เชียงราย จัด “พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566”

วันที่ 12 มีนาคม 2567 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “พิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566” ณ หอประชุมใหญ่ โดยมี ผศ.ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับปีการศึกษา 2566 นี้ มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 73 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 99 คน รวมทั้งหมด 172 คน ในโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น