นักศึกษาสังคมศาสตร์ มรภ.เชียงราย รับฟังบรรยายพิเศษ “Public Talk จากศิลปิน “จิตติ ชมพี” ซึ่งจัดแสดงผลงานใน Thailand Biennale Chiangrai

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ “Public Talk ” โครงการเกร็ดโขนและการทำงานในฐานะ Choreographer คนไทย ที่เลี้ยงชีพได้” ณ ห้อง e-learning คณะสังคมศาสตร์ โดยรับเกียรติจากศิลปิน “จิตติ ชมพี” ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ศิลปินศิลปะการแสดงร่วมสมัย ที่ BIPAM ได้เชิญมาร่วมจัดแสดงผลงานใน Thailand Biennale Chiangrai. โดย BIPAM ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจัด “Public Talk” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของตนและเล่าถึงที่มาเบื้องหลังแนวคิดการทำงานของโครงการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจการทำงานข้ามศาสตร์ “จิต ชมพี” เป็น Choreographer ชาวไทยที่ทำงานมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก เป็นผู้ก่อตั้ง 18monkeysdancetheatre และเทศกาล Unfolding Kafka Festival ผลงานของจิตติได้ถูกนำเสนอในหลายเทศกาล อาทิ เทศกาลจอร์จทาวน์ เมืองปีนัง, Rain Forest Fringe Festival มาเลเซีย, Tanztendenzen เยอรมนี, One Table Two Chairs – Euro-Asia Young Performing Artists Cross-Cultural Exchange and Education Program ฮ่องกง และ Kafka Symposium ประเทศญี่ปุ่น