คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เชียงราย จัดประชุมวิชาการ เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

SDGs:

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลย์ นิลวรางกูร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จัด โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคขั้นสูงในการแปลผล ECG ยุคดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีอาจารย์ศุภชัย ไตรอุโฆษ ผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือด และพยาบาลที่มีความสนใจได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการพยาบาลทั่วประเทศเข้าประชุม ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ ลำปาง เชียงใหม่ สงขลา สุราษฎร์ธานี กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ บึงกาฬ ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี สกลนคร พิษณุโลก และจังหวัด ตาก รวมจำนวนกว่า 102 คน

SDGs: