มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) และงานพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 5 แผ่นดิน (ไทย ลาว จีน เมียนมา กัมพูชา) และงานพิธีพุทธาภิเษกพระเชียงแสนปรกโพธิ์ 5 พลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญท่านที่สนใจ สั่งจองบูชามงคลอนุสรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พระเชียงแสนปรกโพธิ์ รุ่นสิงห์แสนล้าน ผลงานการออกแบบโดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินจังหวัดเชียงราย

ติดต่อสั่งจองบูชาได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรราชภัฏเชียงราย โทร 053 776 211 , 053 776 000 ต่อ 1171 , 1172 หรือ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. 089-6354827 (ผศ.ดร.สมหวัง อินทร์ไชย)โทร. 082-9614295 (คุณราวิน) 086-1892405 (คุณบุญทัน) ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป