มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉลองครบ 50 ปี จัดงานวันสถาปนาฯ มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มอบรางวัลรากแก้วราชภัฏ และศิษย์เก่าดีเด่น รวมกว่า 100 รางวัล

วันที่ 29 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยพิธีบวงสรวงไหว้สาเจ้าพ่อแสนหวี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 ส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีประกาศเกียรติคุณและงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 10 ท่าน พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ “รากแก้วราชภัฏ” ในสาขาต่างๆ จำนวน 7 สาขา และพิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” จำนวน 50 ท่าน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมอย่างคับคั่ง และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการชื่มชนยินดี และอบอุ่นตลอดทั้งวัน