คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ศึกษาดูงานหอปรัญชารัชกาลที่ 9 มรภ.เชียงราย

วันที่ 14 กันยายน 2566 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา นำโดยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานกรรมาธิการฯ พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ เกษตรสุนทร พลเอกไพชยนต์ ค้าทันเจริญ นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา และนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ) ในฐานะคณะกรรมาธิการฯ และคณะทำงานของคณะกรรมาธิการฯ รวม 30 ท่าน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2566 โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานด้านการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การพัฒนาวัดและส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้าน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย วัดพระธาตุผาเงา วัดห้วยปลากั้ง ขัวศิลปะ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง และพิพิธภัณฑ์บ้านดำ