“14 กุมภาพันธ์ 2567” มรภ.เชียงราย จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2567 “14 กุมภาพันธ์ 2567” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราขการภายในมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง กิจกรรมเริ่มในเวลา 08.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 52 รูป เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบรางวัลราชภัฏสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ผู้นำนักศึกษาดีเด่น นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รางวัลราชภัฏศิลปาธร รางวัลภูมิราชภัฏ ณ หอประชุมใหญ่