มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล รองอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาวจงจำ ธรรมยศ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง และตัวแทนบุคลากร ร่วม พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMP จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศริริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวอื่น ๆ