มรภ.เชียงราย จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 มกราคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงราย จัดการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งดาวรุ่งราชภัฏ ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้อธิการบดี ได้อ่านประกาศราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และอัญเชิญถ้วยพระราชทานประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยการประกวดครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการแสดงวงดนตรีไทยลูกทุ่งและการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในบทเพลงต่างๆ โดยในปีนี้ ผลการประกวด ได้แก่

🥇รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี

🥈 รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จ.พิจิตร

🥉 รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

🏅 รางวัลชมเชย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย และโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ จ.เชียงราย