พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2566 นำโดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีเป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเจิมหนังสือ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ องค์การนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมพิธีฯ ในการนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาเรียนดีและผู้นำนักศึกษา และในโอกาสนี้อธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทและรับศิษย์ใหม่ ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมแบ่งเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.เชียงราย

ข่าวอื่น ๆ