เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่กว่า 940 ไร่ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 14 คณะวิชา ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะ/วิทยาลัย
0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากร
0

โรงเรียนสาธิตฯ

แผนกมัธยมศึกษา

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เตรียมเปิดโรงเรียนสาธิต แผนกมัธยมศึกษา โดยเป็นหลักสูตรแบบ LSM ซึ่งประกอบด้วยความเชี่ยวชาญใน 3 ด้าน ได้แก่ L : Languages and coding literacy S : Science และ M : Mathematics โดยจะเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2567 มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2568

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
112

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

รายละเอียดกิจกรรม

29 April 2024
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
1 May 2024
วันแรงงานแห่งชาติ
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
4 May 2024
วันฉัตรมงคล
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
5 May 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
6 May 2024
วันพืชมงคล
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
3 June 2024
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
4 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
13 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดกิจกรรม

29 April 2024
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
1 May 2024
วันแรงงานแห่งชาติ
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
4 May 2024
วันฉัตรมงคล
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
5 May 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
6 May 2024
วันพืชมงคล
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
3 June 2024
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
4 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์
13 July 2024
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

Reinventing CRRU

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing CRRU ด้วยแนวคิด CRRU Connect เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย SDGs พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Reinventing CRRU

แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน​

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing CRRU ด้วยแนวคิด CRRU Connect เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย SDGs พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน