สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนทางทุนทางวัฒนธรรม บ้านแม่ลอยหลวง

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. พร้อมด้วยคณะทีมนักวิจัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา สุขกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นครินทร์ น้ำใจดี และอาจารย์รัชนี ลือดารา ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และร่วมป๋าเวณีสรงน้ำพระธาตุปูหลง ณ พระธาตุปูหลง บ้านแม่ลอยหลวง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการวิจัยขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมในเทศกาลวัฒนธรรมของชุมชนบ้านแม่ลอยหลวง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย