สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่จัดการระบบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย นำโดยรองศาสตราจารย์ มาลี หมวกกุล ประธานสาขาวิชา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาการคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่เผยแพร่ผลงานกระบวนการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในงานแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา