คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะชุมชน พื้นที่ตำบลพญาเม็งราย

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาวะชุมชนด้วยหลักการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรใกล้มือ พื้นที่ตำบลพญาเม็งราย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นด้วยสมุนไพรในครัวเรือนให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก