50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่กว่า 940 ไร่ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 14 คณะวิชา ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0
คณะ/วิทยาลัย
0
หลักสูตร
0
นักศึกษาปัจจุบัน
0
บุคลากร

โรงเรียนสาธิต

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่กว่า 940 ไร่ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 14 คณะวิชา ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
15

อ่านต่อ

P1062410

อ่านต่อ

IMG_2468

อ่านต่อ

ปฏิทินมหาวิทยาลัย
February 2024
MonTueWedThuFriSatSun
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

รายละเอียดกิจกรรม

24 February 2024
วันมาฆบูชา
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
26 February 2024
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
28 February 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ"
โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

เริ่มเวลา

09:00

ถึง

16:00
29 February 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ"
โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

เริ่มเวลา

09:00

ถึง

16:00
29 February 2024
อบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จัดโดย กองพัฒนาระบบบริหารและงานประกันคุณภาพ

เริ่มเวลา

09:00

ถึง

16:00
5 April 2024
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

ถึง

รายละเอียดกิจกรรม

24 February 2024
วันมาฆบูชา
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
26 February 2024
วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

00:00

ถึง

23:59
28 February 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ"
โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

เริ่มเวลา

09:00

ถึง

16:00
29 February 2024
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ"
โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย
จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

เริ่มเวลา

09:00

ถึง

16:00
29 February 2024
อบรมเพื่อส่งเสริมการสร้างองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จัดโดย กองพัฒนาระบบบริหารและงานประกันคุณภาพ

เริ่มเวลา

09:00

ถึง

16:00
5 April 2024
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดโดย วันสำคัญ/วันหยุดนักขัตฤกษ์

เริ่มเวลา

ถึง

Reinventing CRRU แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยหรือ Reinventing CRRU ด้วยแนวคิด CRRU Connect เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วย SDGs พร้อมเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อความหลากหลายของจังหวัดเชียงราย เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน