โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม “ค่ายนักศึกษาครูสังคมศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 13”

วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยอาจารย์ทัศน์พล ชื่นจิตต์พร้อมด้วยนักศึกษา จัดกิจกรรม “ค่ายนักศึกษาครูสังคมศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 13” ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 150 คน กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการพัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมให้กับสภานักเรียน มีการพัฒนาโรงเรียน ทาสี ปรับภูมิทัศน์ และการพัฒนาชุมชนมีการเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาบนเว็ปไชต์ และการสร้างคลิปวีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย