คณะสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชร. จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแลสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลไม้ยา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลตนเอง ณ เทศบาลตำบลไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ข่าวอื่น ๆ
1
2

อ่านต่อ

1
2

อ่านต่อ