คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลชุมชน ปลูกฝังอุดมการณ์นักพัฒนา

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เจนใจ นำนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์นักพัฒนาขึ้น ณ บ้านป่าเลา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่บูรณาการเรียนการสอน งานวิจัยและการบริการชุมชนในพื้นที่บริการของสาขาวิชา โดยมีการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยในการจัดทำข้อมูลชุมชนโดยได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี